معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 404824
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273
 

1 - هدف :

هدف از تدوين اين روش اجرايي ، مشخص نمودن نحوه فروش محصولات به صورت تكفروشي و عمده فروشي و بازنگري قراردادهاي فروش جهت هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي بازرگاني در شركت كفش ملي مي باشد.

2 - محدوده كاربرد :

دامنه كاربرد اين روش اجرايي ، فروش به صورت خرده فروشي و يا عمده فروشي با عقد قرارداد و يا بدون عقد قرارداد در واحد فروش مي باشد.

3 مسئوليت ها :

- مسئوليت ارائه اطلاعات خروج و رسيد محصول به واحد فروش به عهده انباردار مي باشد .

- مسئوليت برنامه ريزي فروش به عهده كارشناس برنامه ريزي مي باشد.

- مسئوليت تامين محصولات مورد نياز شبكه فروش به عهده واحد تامين محصول مي باشد .

- مسئوليت تهيه پيش نويس قراردادهاي فروش محصول و اصلاحيه ها و متمم هاي مربوطه به عهده رئيس كـــل فروش مي باشد .

- مسئوليت تهيه جدول توزيع محصولات وارده به انبار محصول در بين واحدهاي فروش به عهده رئيس واحد توزيـــــــع مي باشد.

- مسئوليت عمده فروشي به سازمانها و شركتها بخصوص در استان تهران بعهده فروش سازمانها و شركتها مي باشد اين مورد در شهرستانها بعهده مديران مناطق است .

- مسئوليت ابلاغ قيمتهاي مصوب به مناطق ، فروشگاهها ومشتريان بعهده رئيس كل فروش مي باشد

- مسئوليت نظارت بر عملكرد فروشگاهها و ابلاغ روش اجرائي ، دستورالعملها و بخشنامه ها و آئين نامه بعهده مديران مناطق مي باشد .

4 شرح اقدامات :

فروش محصولات شركت از طريق شبكه فروش شركت به صورت تك فروشي و عمده فروشي با عقد قرارداد و بدون قرارداد به شرح ذيل صورت مي پذيرد :

4 1 برنامه فروش :

4-1-1- برنامه فروش : اين برنامه توسط كارشناس برنامه ريزي و با نظر واحد فروش به ازاء هر سال تهيه و بنا به نياز نسبت به بازنگري اقدام مي نمائيم .

برنامه فروش معمولا تابعي است از تعدادفروشگاههاي جاري ، ميزان وارده كالا ، فروش سنوات گذشته و پتانسيل هاي حادث شده بر منطقه تهيه ميگردد . اين برنامه ، به كليه مناطق اعلام شده و مناطق نيز مكلفند بر اساس فروش سنوات گذشته پتانسيل مديران فروشگاهها و ساير عوامل محيطي و محاطي نسبت به تهيه برنامه فروش ماهيانه هر فروشگاه اقدام نمايد .

لازم بذكر است ، برنامه فروشگاه نمي تواند از ميانگين افزايش فروش منطقه نسبت به سال قبل بيش از 5% كمتر باشد .

نحوه نظارت بر عملكرد فروشگاهها :

مديران مناطق مكلفند به صورت روزانه وضعيت فروش ، فروشگاهها را در مقايسه با روزهاي قبل و در روزهاي مشابه سال قبل ، مقايسه نموده و ميزان موجودي فيزيكي ، حجم وارده گالا و نظاير آن را بررسي نمايد و پس از آن گزارش فروش روزانه منطقه خود را به صورت روزانه طي فرم شماره FR7216 به دفتر مركزي ارسال نمايند .

مديران مناطق بر اساس فروش هر آرتيكل كالا در فروشگاه مي توانند نسبت به جابجائي (مبادله كالا ) بين فروشگاههاي منطقه خود اقدام نمايند .اين اقدام در فرم صورت وضعيت گردش كالا به شماره FR7228 ثبت ميگردد .كه در پايان ماه ، فرمهاي تكميل شده به دفتر مركزي ارسال مي شود .

مديران مناطق مكلفند در هر ماه حداقل يك بار به فروشگاهها مراجعه ونسبت به بررسي وضعيت ظاهري فروشگاهها شامل ( ويترين ، دكوراسيون ، تابلو ها ، حضور غياب پرسنل ،نحوه برخورد پرسنل با مشتر ي و ....) بررسي و در دفتر وقايع هر فروشگاه ثبت نمايند .


ماموریت مدیران مناطق با هماهنگی رئیس کل فروش شرکت به عمل می آید در پایان هر ماه نسبت به تهیه گزارش وضعیت فروش کلی منطقه به شماره FR7218 ، آمار فروش ماهیانه به شماره FR7222 ، لیست آمار پرسنلی منطقه طی فرم FR7219 و صورت وضعیت گردش کالا به شماره FRR7228 و فرم صـــــــــــورت وضعیت کالا در فروشگاههای منطقه به شماره FR7229 و فرم مشکلات محصولات ارسالی به شماره FR7230دفتر مرکزی اعلام نمایند .

این اطلاعات مبنای پرداخت پاداش ، هشدار ، اخطار ، توبیخ هر فروشگاه ، توسط دفتر مرکزی می باشد .

4-1-2- فروشندگان ومدیران مناطق با استفاده از مهارت فروشندگی و بر اساس قیمت های مصوب که طبق فرم قیمت گذاری محصولات به شماره FR4211 ثبت می شود و طبق فرم اعلام قیمت به شماره FR4210 به واحدهای فروش ابلاغ میگردد مبادرت به فروش محصولات می نمایند . مناطق و فروشگاه که با اطلاعات مربوط به عملیات فروش خود را در سیگما ثبت می نمایند که توسط شبکه به دفتر مرکزی ارسال میگردد . به منظور جلوگیری از وقفه در انتقال سریع و بدون عیب و نقص اطلاعات که به علت نواقص موجود در سیستم مخابراتی کشور گاهی از اوقات برخی از مناطق موفق به اتصال به شبکه مکانیزه نمی شوند اطلاعات دریافتی از فروشگاه ها و نیز عملیات عمده فروشی دفتر منطقه به صورت خلاصه طی فرم شماره FR7216 ابتدای هر روز به وسیله فاکسی میل به دفتر مدیر فروش مخابره میگردد . این اطلاعات بلافاصله بر روی شبکه قرار گرفته و در اختیار مدیران و کارشناسان شرکت قرار می گیرد .

4-1-3- برنامه خرید : برنامه خرید در پریودهای شش ماهه توسط کارشناس برنامه ریزی و با همکاری واحدهای فروش و خرید تهیه میگردد .برنامه خرید تابعی از برنامه فروش است به این صورت که در جهت فروش هر واحد کالا لازم است تا حداقل 3 واحد کالا در مجموعه وجود داشته باشد .

تذکر : عملکرد واحد تامین محصول ، توسط کارشناس برنامه ریزی بر مبنای میزان وارده هر زیر گروه کالائی در طی ماه و پایان ماه بررسی و طی فرم گزارش مقایسه ای تامین محصول شماره FR8231 به مدیر عامل گزارش می شود .

واحد توزیع محصول بر اساس برنامه فروش ، میزان وارده کالائی ، برنامه خرید ، نسبت به توزیع کالا در مناطق و فروشگاهها اقدام میگردد .

4-3-3- مدیران هر یک از مناطق موظفند در اولین زمان بر اساس فرمهای مبادلات دریافتی نسبت به جمع آوری کالاها از فروشگاههای زیر مجموعه منطقه اقدام نموده و به منطقه تعیین شده ارسال نمایند .

4-3-4- مدیران مناطق موظفند گزارشات مربوط به مبادلات انجام شده (اعم از ارسال شده و دریافت شده ) را بصورت ماهیانه در فرم گزارش ماهیانه مبادلات به شماره FR7210 درج و برای واحد توزیع محصول ارسال نمایند .

4-1-4- درخواست خدمات : کلیه خدماتی که به هر نحوی بر روی کیفیت ارائه خدمات به مشتری تائید داشته باشد توسط مدیران مناطق به دفتر مرکزی ارسال میگردد . در خصوص روشنائی ، چیدمان داخل ویترین ، رنگ آمیزی داخل فروشگاه و مشکلات تابلو وصندوق فروشگاهها در پریودهای سه ماهه طی فرم لیست نواقصات فروشگاه به شماره FR7226 به دفتر مرکزی ارسال و واحد فروش با هماهنگی واحد های مربوطه نسبت به رفع مشکل یا تامین هزینه های آن جهت رفع عیب اقدام می نمایند . در موارد ضروری که در پریود های کمتر از 3 ماه اتفاق افتاده باشد که برروی خدمات ارائه نشده با مشتری تائید داشته باشد مکاتبات مستقلی از طریق مدیر منطقه با دفتر مرکزی به عمل می آید .

4-1-5 – مدیر فروش عملکرد فروش مناطق را به صورت روزانه 15 روز یک بار ، ماهیانه ، سه ماهه و 6 ماهه را بر اساس عوامل زیر بررسی می نماید :

1- در صد تحقق برنامه فروش

2- درصد فروش محقق شده نسبت به سال گذشته

3- تعداد پرسنل و تعداد فروشگاههای دایر ماه موردنظر نسبت به سال قبل

4- میزان موجودی و وارده ماه مورد نظر نسبت به سال قبل

5- میانگین فروش مناطق ، مقایسه مشابه در کل کشور با یکدیگر

طی فرم : 1- خلاصه وضعیت فروش روزانه مناطق و 2- گزارش مقایسه ای

تبصره 1 : عواملی مانند ماه مبارک رمضان ، ماه محرم و صفر وعوامل محیطی مانند بارندگی ، برف ، سیل ، مرگ و میر ، زلزله در این تصمیم گیریها لحاظ میگردد .

تذکر : در پایان هر ماه مناطقی که از میانگین درصــد تحقق تمام مناطق ، در آن ماه کمتر باشند ( با توجه به تبصره 1) اخطار کتبی ارسال شده و مدیران مناطق مکلفند طی زمان مشخص شده نسبت به برسی دلایل کاهش فروش و اقدامات اصلاحی لازم اقدام و به دفتر مرکزی گزارش نمایند ( این اقدام اصلاحی می توانند شامل جابجائی مدیران فروشگاه ، مبادله داخل منطقه ، درخواست کالاهای خاص و نظایر آن و یا بررسی شرایط محیطی و محاطی منطقه در ماه مذکور باشد) .

بررسی صحت و سقم اطلاعات مذکور و اقدام جهت رفع نواقص ممکن توسط مدیر فروش انجام میگردد .

4ـ2 ـ عمده فروشی

4-2-1- عمده فروشی توسط فروشگاهها و دفاتر مناطق:

تمامی کادر فروش شرکت موظف به بازاریابی و جذب مشتری می باشند . در صورتیکه فروشگاه های تعیین شده در هر بازه زمانی که مجاز به عمده فروشی هستند ( توسط رئیس کل فروش و مدیر بازرگانی طی لیستی مشخص شده اند) ، درخواست فروش عمده داشته باشد به منطقه مربوطه اعلام می نماید مدیر منطقه ابتداء موجودی انبار و فروشگاههای منطقه را بررسی می نماید وبه صورت زیر عمل می کند :

4ـ2ـ1ـ1ـ در صورت وجود محصول مورد نظر مشتری در سطح منطقه ، فرم اخذ سفارش مشتری FR7201را پر کرده به دفتر فروش ارسال می کند ، دفتر فــروش پیش فاکتورFR7202 صادر و به دفتر منطقه ارســـال می نماید . دفتر منطقه پیش فاکتور را به مشتری ارایه می نماید و در صورت موافقت مشتری وجه مربوطه را از وی اخذ نموده سپس اقلام مورد نظر را جمع آوری و به فروشگاه مربوطه ارسال نموده و توسط فروشگاه تحویل مشتری می نماید ( انتقال محصول مطابق فرم برگ انتقال محصول به شماره FR7508 صورت می پذیرد) . پس از تحویل محصول به مشتری ، توسط دفتر منطقه فرم واگذاری محصول FR7205 تنظیم شده و به دفتر فروش ارسال می گردد . دفتر فروش یک نسخه از آن را به انبار محصول و یک نسخه را به امور مالی ارسال می نماید . انبار محصول ابتدا برای اقلام تحویل شده به مشتری فرم رسید انبار(برگشتی) FR7502 و سپس واحد فروش فرم حواله FR7503 به نام مدیر منطقه صادر می کند و دفتر فروش نیز صورتحساب به نام مشتری صادر و برای تسلیم آن به مشتری به دفتر منطقه ارسال می کند .

4ـ2ـ1ـ2ـ در صورتی که محصولات درخواست شده مشتری در منطقه موجود نباشد ولی در انبار مرکزی موجــــــود باشد مطابق روش فوق عمل شده و در این حالت فرم رسید انبار (برگشتی) FR7502 صادر نمیگردد . در صورتی که محصولات درخواست شده در انبار مرکزی موجود نباشد حسب مورد به یکی از روش های زیر عمل می شود :

ـ در صورتی که محصولات مورد نظر در پروسه خرید باشد به محض ورود آنها به انبار مرکزی ، به منطقه مربوطه ارسال می شود .

ـ در صورتی که در برنامه خرید اداره تامین محصول نباشد فرم اخذ سفارش مشتری FR7201 به اداره تامین محصول فرستاده می شود . اداره تامین محصول نسبت به امکان تامین محصول یا محصولات درخواستی با تولید کننده مذاکره کرده و در صورت مثبت بودن نتیجه ، توافقنامه تامین محصول بین طرفین امضاء شده ، سپس نظر خود را در قسمت مربوطــه در فرم FR7201 درج و به اداره فروش ارسال می کند . اداره فروش با توجه قیمت و زمان تحویل با مشتری مذاکره و در صورت حصول توافق وجه مربوطه را از مشتری دریافت و یا مبادرت به عقد قرارداد با وی می نماید و اداره تامین نیز براین اساس نسبت به عقد قرارداد با تولید کننده و تهیه محصولات اقدام می نماید .

مدیران فروش مناطق موکلفند در پایان هر ماه آمار گزارش اخذ شده را در فرم مذاکرات تلفنی / مذاکرات حضوری به شماره FR7227 تکمیل و به دفتر مرکزی ارسال می نمایند .همچنین مناطق فروش عمده انجام شده در ماه مذکور را در

فرمهای فروش کفش ، ایمنی ، بن تکمیل نموده و به دفتر مرکزی ارسال مینمایند و با ارسال این فرم پورسانت عمده فروشی در دفتر مرکزی محاسبه شده و در پایان ماه پورسانت در نظر گرفته می شود .

تذکر 1 :در عمده فروشی ها توجه به نکات زیر ضروری است :

الف ) در صورتی که مشتری نیازمندی خاصی داشته باشد در فرم اخذ سفارش مشتری FR7201 می شود.

ب ) در صورتی که مشتری درخواست تخفیفاتی بیش از مصوبه هیات مدیره داشته باشد ، طبق فرم درخواست تخفیف عمده فروشی FR7217 ازهیئت مدیره درخواست تخفیف می شود که در صورت موافقت دو تن از از اعضاء ، قابل اجرا خواهد بود .

4-2-2 ـ عمده فروشی توسط واحد فروش سازمان ها و شرکتها :

پرسنل فروش سازمانها و شرکتها موظف به بازاریابی و جذب مشتری می باشند.پرسنل واحد فروش سازمانها و شرکتها از طریق مراجعه به بازارهای فروش ویا مکاتبه با شرکتها و سازمانها و ارائه کاتالوگ ، برشور و یا نمونه محصول که از طریق فرم درخواست نمونه محصولاتFR7207 از انبار تحویل می گیرد ، بازاریابی نموده و درصورت حصــول توافق ، اقدام به فروش می نماید . روش فروش در واحد فروش سازمان ها و شرکتها به دو طریق می باشد :

4ـ2ـ2ـ1 ـ عمده فروشی بدون قرارداد

در این حالت همانند بند 4ـ2ـ1ـ2 عمل می شود با این تفاوت که نقش مدیران مناطق را در این واحد رئیس کل فروش سازمانها و شرکتها آن به عهده دارد .

4ـ2ـ2ـ2ـ عمده فروشی با قرارداد

در مواردی که حجم درخواست مشتری زیاد باشد و تامین آن به یکباره امکانپذیر نباشد و یا بنا به خواست مشتری ، تحویل محصول می بایست در مقاطع زمانی مختلف صورت گیرد ، لازم است قرارداد فروش تنظیم و به امضای طرفین برسد . هر قرارداد نیازمند بازنگری هایی هستند که به شرح زیر عمل می شود :

بازنگری قبل از عقد قرارداد

قبل از نهایی شدن قراردادها پارامترهای ذیل مطابق فرم چک لیست بازنگری قرارداد FR7204 مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که نیازمندیهای قرارداد به اندازه کافی تعریف شده و مورد توافق طرفین می‌باشد . مفاد چک لیست عبارت است از :

-کلیه تعهدات شرکت به مشتری در قالب مشخصات فنی محصول ، مشخصات کیفی و کنترلی، تلرانسهای مورد نیاز و استانداردها به صورت مکتوب و مستند تعریف گردیده است .

-کلیه تعهدات شرکت به مشتری در قالب برنامه زمانبندی تحویل محصول و شرایط ارسال و حمل و نقل به صورت مکتوب و مستند تعریف گردیده است .

-خواسته های بیان شده و تلویحی مشتری و نیازمندیهای خاص مشتری در مورد مشخصات محصول تهیه و با مندرجات قرارداد انطباق داده می شود .

-کانال ارتباط با مشتری در امور مربوط به قرارداد تعریف و مکتوب گردیده است ، این کانال ، مدیر بازرگانی ورئیس کل فروش می باشند .

-توانایی و قابلیت برآوردن نیازمندیهای قرارداد طبق بررسیهای انجام شده در شرکت کفش ملی به طور کامل وجود دارد .

-چگونگی تهیه اصلاحیه و اجرای آن و ابلاغ به واحدهای ذیربط در مواقعی که طبق توافق طرفین نیاز به اصلاحیه وجود دارد ، کاملاً تعریف شده و مکتوب گردیده است .

– سایر تعهدات طرفین.

پس از انجام بازنگریها ، در صورت مشاهده هر گونه ضعف و یا مشکل در موارد فوق توافقات و اصلاحات لازم انجام گرفته و پس از اطمینان از برطرف شدن تمام اشکالات ، قرارداد منعقد گردیده و کلیه توافقات و خواسته های قرارداد مکتوب و ثبت شده و به امضای طرفین می رسد و کلیه پیوستها و ضمائم لازم نیز اضافه می گردد و نهایتا" تحویل و کنترل محصول طبق توافقات انجام شده در قرارداد ، انجام پذیرفته و محصول نهایی طبق برنامه به مشتری تحویل می گردد .

بازنگری پس از عقد قرارداد:

بازنگری قرارداد جهت اطمینان از تحقق خواسته های قرارداد و رفع موانع و مشکلات احتمالی انجام می پذیرد . در این مرحله برنامه تحویل محصولات کنترل شده و هر ماه گزارشات تحویل محصول به مشتری تهیه شده و با برنامه های پیش بینی شده در قرارداد مطابقت داده می شود و در صورت وجود انحرافات ، موارد ثبت شده و به اطلاع مدیرعامل و مدیر بازرگانی رسانده می شود تا تصمیم گیریهای لازم جهت رفع انحرافات با حضور مدیرعامل ، مدیر بازرگانی / رئیس فروش و رئیس تأمین محصول حسب مورد ، مدیران عامل شرکت تأمین کننده ویا نمایندگان تام الاختیار آنها نماینده مشتری در صورت ضرورت انجام پذیرد .

اصلاحیة قرارداد از طرف مشتری

در صورتیکه مشتری بخواهد در مفاد قرارداد تغییری دهد و یا پیشنهاد خاصی در خصوص تغییر ویژگی های محصول و یا کمیت و کیفیت ، برنامه زمانبندی تحویل ، بسته بندی ، حمل و … داشته باشد بلافاصله جلسة امکان سنجی با حضور مدیر بازرگانی ، رئیس تامین محصول ، نماینده تام الاختیار شرکت یا شرکتهای تأمین کننده و نماینده مشتری (حسب ضرورت ) انجام و در خصوص پیشنهاد مشتری امکان سنجی می شود در صورتیکه با پیشنهاد مشتری موافقت شود و اجرای نظریات مشتری امکانپذیر باشد مراتب بلافاصله صورتجلسه شده و توسط مدیر بازرگانی طی نامه ای رسمی امکان پذیری درخواست به وی اطلاع داده میشود و اصلاحیه قرارداد ، تنظیم و ضمیمه قرارداد قبلی می شود .پس از الحاق اصلاحیه یک نسخه از آن به رئیس تامین محصول ارسال میگردد رئیس تامین محصول بلافاصله نسبت به عقد قرارداد با تولیده کننده اقدام می کند و در صورتیکه پیشنهاد ارائه شده از سوی مشتری در خصوص تغییر قرارداد و اصلاح آن امکانپذیر نباشد حداکثر ظرف 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه امکان سنجی مراتب به اطلاع مشتری رسانده می شود ودرخصوص نحوه اجرای قرارداد به روش قبلی ویا لغو قرارداد استعلام می گردد.

اصلاحیة قرارداد از طرف شرکت کفش ملی

در صورتیکه اجرای تمامی یا بخشی از قرارداد یا قراردادهای تامین محصول از طرف پیمانکار تولید کننده امکان پذیر نباشد ،رئیس تامین محصول موظف است بلا فاصله موارد را طی نامه رسمی به مدیر بازرگانی اطلاع دهد . مدیر بازرگانی نیز طی نامه ای کتبی به اطلاع مشتری میرساند و سپس اصلاحیه مورد نظر را تنظیم و به امضای طرفین رسانده و یک نسخه از آن را جهت اقدامات لازم به رئیس تامین محصول ارسال می نماید .

5 - توزیع محصول

گردش عملیات واحد توزیع محصول بطور کلی به سه سرفصل توزیع کالاهای فروشگاهی ، توزیع کالاهای عمده فروشی و مبادلات تقسیم میگردد :

5-1- توزیع کالاهای فروشگاهی :

5-1-1- بصورت روزانه نوع و تعداد کالاهای ورودی به انبار از سیستم مکانیزه (کاردکس مرکزی) جهت تعیین لیست اقلام قابل توزیع توسط کارشناس توزیع استخراج شده و ثبت میگردد .

5-1-2- کارشناس توزیع بر اساس سوابق توزیع گذشته و میزان موجودی هریک از مناطق ، نسبت به تقسیم کالاهای رسیده (براساس درصدهای تخصیص تعیین شده جهت مناطق) اقدام مینماید و تعداد کالاهای تخصیصی به هر منطقه را تعیین نموده و پس از درج در فرم ثبت سفارش مناطق به شماره FR7215 برای هر یک از مدیران مناطــق ارسال مینماید .

5-1-3- هر یک از مدیران مناطق بر اساس روند فروش و موجودی فروشگاههای زیرمجموعه نسبت به تخصیص کالاها به هر فروشگاهها اقدام نموده و میزان تخصیصی را در فرم ثبت سفارش مناطق به شماره FR7215 درج و برای واحد توزیع محصول ارسال مینمایند .

5-1-4- پس از تعیین میزان تخصیص کالاها ، برای هر یک از مناطق و فروشگاهها فرم توزیع کلی کالاها در هر منطقه به شماره FR7212 و فرم توزیع کالا در فروشگاه ها به شماره FR7211 و فرم توزیع فروشگاهی مناطق به شماره FR7213 را برای هر منطقه تکمیل میگردد .

5-1-4-1- در خصوص توزیع کالاهای خارج از برنامه ، مدیران مناطق بر اساس نیاز به تفکیک سایز درخواستهای خود را در فرم درخواست کالای خارج از برنامه به شماره FR7203 به واحد توزیع محصول اعلام نموده و این واحد بر اساس موجودی انبار نسبت به تکمیل فرم توزیع محصولات به شماره FR7214 اقدام مینماید .

5-1-5-رئیس واحد توزیع محصول پس از تایید فرم فوق ، این فرم را جهت صدور حواله انبار و ارسال کالا به مناطق به واحد انبار ارسال مینماید .

5-1-6- رئیس واحد توزیع محصول بر اساس برنامه فروش هر یک از مناطق و روند فروش کالاها در مناطق و فروشگاهها در صورت نیاز نسبت به بروزآوری درصدهای تخصیصی اقدام مینماید .

5-2- توزیع کالاهای عمده فروشی :

5-2-1- مدیران هر یک از مناطق و واحد فروش سازمانها و شرکتها بر اساس دریافت سفارشات عمده (پس از تایید امکان تامین کالا از طرف واحد تامین محصول و یا واحد فروش و پس از تایید پیش فاکتور ارائه شده توسط مشتری) نسبت به تکمیل فرم واگذاری محصول به شماره FR7205 اقدام و سپس آن را به واحد توزیع محصول ارسال مینمایند .

5-2-1-1- در صورت عدم امکان تامین کالا از موجودی انبار ، در صورت امکان از طریق مبادلات (بند4-3) کالای درخواستی جمع آوری و تامین میگردد .

5-2-2- مدیر واحد توزیع محصول فرمهای فوق را ثبت نموده و اولویت بندی مینماید .

5-2-3- مدیر واحد توزیع محصول بصورت روزانه موجودی انبار و همچنین نوع و تعداد کالاهای ورودی به انبار را توسط سیستم مکانیزه (سیکما) بررسی مینماید .

5-2-4- در صورت موجود بودن کالاهای درخواستی در موجودی انبار فرمهای واگذاری محصول بر اساس اولویت توسط مدیر واحد توزیع محصول تایید شده و جهت تصویب برای مدیرفروش ارسال میگردد .

5-2-5- پس از تصویب مدیر کل فروش و تایید مدیر امورمالی شرکت فرم واگذاری محصول جهت صدور حواله انبار و ارسال کالا به مناطق و یا تحویل کالا به واحد فروش سازمانها و شرکتها به واحد انبار ارسال میگردد .

5-3- مبادلات :

5-3-1- موجودی مربوط به کالاها در هر یک از مناطق بصورت ادواری توسط مدیر واحد توزیع محصول مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تجمع کالایی در یک منطقه و فروش مناسب در مناطق دیگر فرم مبادله محصولات بین مناطق به شماره FR7209 توسط رئیس واحد توزیع محصول تکمیل شده و پس از تایید رئیس فروش جهت انجام مبادلات برای مناطق ارسال میگردد .

5-3-2- در صورتی که عدم امکان تامین کالاهای عمده درخواستی از ورودی انبار ، در صورت امکان پس از بررسی موجودی کالای مورد نظر در مناطق فرم مبادله محصولات بین مناطق توسط مدیر واحد توزیع محصول تکمیل شده و پس از تایید مدیر کل فروش جهت انجام مبادلات برای مناطق ارسال میگردد .

6 - مدارک پیوست :

فرم اخذ سفارش مشتری FR7201

لیست نواقصات فروشگاههای منطقه FR7226

صورت خلاصه وضعیت گردش کالا FR7228

آمار سفارشلت اخذ شده از مشتریان FR7225

گزارش عمده فروش ماهیانه مناطق FR7224

گزارش فروش ماهیانه بن مناطق FR7223

آمار فروش ماهیانه منطقه FR7222

فرم درخواست حواله موسسات FR7221

فرم اعلام فروش رزانه فروشگاههای مناطق FR7220

لیست آمار پرسنلی منطقه FR7219

گزارش ماهیانه وضعیت منطقه FR7218

پیش فاکتور فروش کالا FR7202

فرم صورت وضعیت گردش کالا در فروشگاهها FR7229

فرم مذاکرات تلفنی / مذاکره حضوری FR7227

فرم واگذاری محصول FR7205

فرم درخواست نمونه محصولات FR7207

گزارش فروش روزانه FR7216

فرم درخواست تخفیف عمده فروشی FR7217

فرم رسید انبار(برگشتی) FR7502

فرم حواله FR7503

صورتحساب FR7220

برگ انتقال محصول FR7508

فرم قیمت گذاری محصولات FR4211

فرم اعلام قیمت FR4210

فرم اطلاعیه جمع آوری محصول نامنطبق FR8301

فرم چک لیست بازنگری قرارداد FR7204

گزارش مقایسه ای تامین محصول FR8231

فرم مشکلات محصولات ارسالی FR7230

7- منابع و ماخذ :

 

نام مدرک

کد مدرک

نظامنامه مدیریت کیفیت
QM4201
استاندارد بین‎المللی ایران
2008/ISO 9001
استاندارد بین‎المللی ایران
2008/ISO 9000

8 واژه نامه و تعریف اصطلاحات بکار رفته :

اقدامات اصلاحی : اقداماتی که برای از بین بردن علل به وجود آورنده عدم انطباق یا عیب و سایر شرایط نامطلوب بالفعل که به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آنها انجام می گیرد .

قابلیت ردیابی : امکان ردیابی ، کاربرد و یا موقعیت یک مقوله از طریق مدارک شناسایی شده.

یاد آوری : اصطلاح قابلیت ردیابی ممکن است دارای یکی از سه معنی زیر باشد:

- مبدا تولید کننده

- سال ، ماه و روز تولید

- توزیع و موقعیت محصول پس از تحویل

www.mellishoeco.com

شنبه هفتم 5 1391 11:20 بعد از ظهر
X