معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 404857
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

چشم انداز:

شركتِ چيني ايران(كاشي ايرانا)قصددارد:ازطريق سرآمدي درتوليد،ارائه‌ محصولاتِ متنوع درصنعت كاشي وسراميك براي مشتريان داخلي ومنطقه اي خودمطابق بااستانداردهاي كيفيتي ملي وبين المللي،ضمن گسترشِ ورهبري بازار عرضة محصولاتِ خودوكسب درآمدبراي سهامداران ،بااستفادة ازدانشِ نيرويِ انساني واستفادة ازتكنولوژيِ جديد،نسبتِ به افزايش بهره وري اقدام نمايد.

ماموريت:

شركتِ چيني ايران(كاشي ايرانا)ازطريق:

×      ارتقاء توانمنديهاي عملياتي.

×      توسعة نيروي انساني كارآمد.

×      فن آوري وبازاريابي.

×      رعايت حقوق جامعه وتوجه به محيط زيست.

×      ايجادمزيت هاي رقابتي بويژه درقيمت وكيفيت محصولات.

×      تاكيدبرحفظ منابع ذينفعان بويژه مشتريان وسهامداران.

×       

درپي افزايش اعتبارخود درصنعت كاشي وسراميك بوده،تابارشدسودآوري.افزايش رضايت سهامداران رافراهم نموده وبقاي شركت راتضمين نمايد.

اهداف كلان:


برنامه استراتژیک

چشم انداز:

شرکتِ چینی ایران(کاشی ایرانا)قصددارد:ازطریق سرآمدی درتولید،ارائه‌ محصولاتِ متنوع درصنعت کاشی وسرامیک برای مشتریان داخلی ومنطقه ای خودمطابق بااستانداردهای کیفیتی ملی وبین المللی،ضمن گسترشِ ورهبری بازار عرضة محصولاتِ خودوکسب درآمدبرای سهامداران ،بااستفادة ازدانشِ نیرویِ انسانی واستفادة ازتکنولوژیِ جدید،نسبتِ به افزایش بهره وری اقدام نماید.

ماموریت:

شرکتِ چینی ایران(کاشی ایرانا)ازطریق:

×      ارتقاء توانمندیهای عملیاتی.

×      توسعة نیروی انسانی کارآمد.

×      فن آوری وبازاریابی.

×      رعایت حقوق جامعه وتوجه به محیط زیست.

×      ایجادمزیت های رقابتی بویژه درقیمت وکیفیت محصولات.

×      تاکیدبرحفظ منابع ذینفعان بویژه مشتریان وسهامداران.

×       

درپی افزایش اعتبارخود درصنعت کاشی وسرامیک بوده،تابارشدسودآوری.افزایش رضایت سهامداران رافراهم نموده وبقای شرکت راتضمین نماید.

اهداف کلان:

×      افزایشِ حسنِ شهرت وسهمِ بازارشرکت درصنعت سرامیک.

×      تامین تمام نیازمندیهای مشتری درکاشی وسرامیک.

×      افزایش سطح بهره وری درکلیه عرصه های عملیاتی شرکت .

×      انسان بزرگترین سرمایه باکرامت آفرینش است.

×      ضرورت یادگیری درسراسرعمر.

×      پذیرش دگرگونی،تازه گردانی وبرتری جویی.

×      مشارکت وبهره گیری از خردگروهی.

×      همسوکردن هدف های فردی با هدف های گروهی وسازمانی.

×      خشنودی و وفاداری مشتری.

×      خلاقیت ونوآوری.

×      کارباکیفیت نوعی عبادت است.

×      شایسته سالاری وشایسته پروری.

استراتژی ها ،اهداف وبرنامه ها:

استراتژی 1: رهبری هزینه

اهداف متغیر تولید:  

1-      ارتقاء بهره وری

×کاهش توقفات تولید

×کاهش ضایعات

×استفاده بهینه ازظرفیت اسمی

2-      کاهش قیمت تمام شده

×استفاده ازفرمولاسیون ارزان قیمت

 ×برنامه ریزی مدون بهینه سازی مصرف انرژی

 ×بالانس نمودن خطوط تولیددرمواردی که نیازبه اصلاح ظرفیت دارند

اهداف متغیربازاریابی:

1-      شناخت بازارهای جدید درجهت افزایش فروش

 ×طراحی روش های جدیدتبلیغاتی باتاثیرمشابه وهزینه های نازل تر

اهداف متغیر مالی:

1-      تعیین استراتژی مالی شرکت

×تدوین برنامه مالی شرکت

×مدیریت بهینه سرمایه درگردش

×استفاده ازسیستم یکپارچه جهت اجرای سیستم قیمت تمام شده بهینه

×تدوین برنامه مدون برای مدیریت هزینه شرکت

×تهیه برنامه جهت نظارت کامل برنحوه پرداختها ومدیریت اسناد مالی

2-      استفاده بهینه ازتسهیلات مالی

×بازپرداخت به موقع وامها وسایرپرداختهای قانونی جهت جلوگیری ازجرائم

×استفاده ازتسهیلات بانکی جهت خریدهای اعتباری داخلی وخارجی

اهداف متغیر نیروی انسانی:

1-      بهینه سازی نیروی انسانی

 ×تعدیل نیروی انسانی استفاده ازقانون بازنشتگی25سال وسخت وزیان آور

 ×اجرای طبقه بندی مشاغل

اهداف متغیر مدیریت:

1-      تشکیل کمیته مدیریت هزینه

 ×شناسایی کلیه فعالیتها وحذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده

استراتژی 2:  ارائه محصولات باکیفیت وجدید(توسعه محصول)

اهداف متغیر تولید:

1- حذف سایزهای کوچک وتولیدسایزهای بزرگ وافزایش تولید

×      افزایش تعداد سایزهای بزرگ.

2- تکمیل سبدمحصولات

×      استفاده بهینه ازظرفیت اسمی(به ظرفیت رسیدن سحرکاشی ودستیابی به ترکیب بهینه تولید).

×      تولید طرحهای سفارشی.

×      تنوع طرحهای تولیدی ازطریق تنوع رنگ،طرح ولعاب واجرای .

3- افزایش کیفیت محصولات

×            کاهش اشکالات تاثیرگذار برکیفیت.

×            افزایش کیفیت رنگ ولعاب.

4- تخصیص منابع وامکانات کافی جهت نهادینه کردن واحدتحقیق وتوسعه

×      تعریف پروژه های تحقیقاتی .

×      جایگزینی مواداولیه داخلی بامواداولیه خارجی.

×      انجام تحقیقات پایه ای درزمینه بهینه سازی نحوه استفاده ازمنابع باتکیه برآزمایشگاهها وپرسنل مجرب موجود.

اهداف متغیرمنابع انسانی:

1- ارتقاء سطح مهارت.

2-      افزایش ایمنی وارگونومی محیط کار.

3-      افزایش انگیزه کارکنان

اهداف متغیرمدیریت:

1- تداوم استفاده ازتحلیلهای استراتژیک وکاربردهای آن.

2- ارتقاء مهارتهای مدیریتی.

3-تشکیل کمیته قیمت گذاری محصول وارزیابی رقبا

اهداف متغیرتوسعه:

1-      طرح وتوسعه ساحل کاشی 5.

 ×نصب وراه اندازی دو دستگاه کوره رولری لعاب وبیسکوئیت ودودستگاه خط لعاب

2- بهینه سازی خطوط لعاب.

 ×استفاده ازماشین آلات مدرن جهت اعمال لعاب ورنگ

 ×تعویض ماشین آلات چاپ ساحل کاشی

 ×تکمیل ماشین آلات چاپ سپید کاشی

3- طرح وتوسعه ستبرگرانول.

  ×انتقال اتمایزر وبالمیل ایرانا به ستبر گرانول

 ×استفاده ازکوره کانینیوس جهت تولیدلعاب

اهداف متغیرتکنولوژی:

1-      ارتقاء تکنولوژی

 ×افزایش سطح تکنولوژی درحوزه فنی

 × افزایش سطح تکنولوژی درحوزه ماشین آلات

 ×افزایش سطح تکنولوژی درحوزه مهارتها وتوانائیهای پرسنلی

 ×افزایش سطح تکنولوژی درسطح سازماندهی ومدیریت

استراتژی 3: عرضه محصولات شرکت به مناطق جغرافیایی جدید بخصوص کشورهای هدف(توسعه بازار).

اهداف متغیربازاریابی:

1-      شناخت بازارهای جدید درجهت افزایش فروش

 ×نهادینه کردن وبهبوداثربخشی سیستم تحقیق بازار وانجام بازاریابی به مفهوم واقعی

 ×جذب نمایندگیهای جدید ازطریق نمایشگاههای استانی وسمینارهای تخصصی

استراتژی 4: حفظ سهم بازاربرای محصولات(نفوذ دربازار).

اهداف متغیربازاریابی:

1-      افزایش رضایتمندی مشتریان نهایی.

 × افزایش کیفیت وتنوع طرح وسایزمحصولات

 ×بهبودوضعیت بسته بندی بااستفاده ازپالتایزرجهت کاهش ارسال فله ای 

 ×برقراری ارتباط موثربامشتریان کل وجزء بااستفاده ازامکانات ارتباطی نظیراینترنت،تلفن گویا و...

 ×واردات کاشی جهت تکمیل سبدرضایت مشتری

 ×تهیه وارسال تابلوهای نمونه های کاشیهای تولیدی روز به نمایندگیها

 ×برنامه ریزی مدون جهت ایجاد سیستم ارزیابی نمایندگیها وتشویق آنها

 ×همکاری باشرکتهای خارجی ارائه دهنده طرح رنگ ولعاب

2-      حفظ سهم بازار.

 × پوشش جغرافیایی وکانالهای توزیع نسبتا مناسب وعملکرد نسبتا مطلوب واحدفروش درافزایش فروش.

 ×شرکت فعال درنمایشگاههای تخصصی استانها.

 ×افزایش تعهدنمایندگان فروش نسبت به شرکت ازطریق فراهم آوردن تسهیلات خاص برای آنها درازاء فروش محصولات بیشترازحدودتعریف شده که شرکت ازطریق گردهمائی عمومی منطقه ای نمایندگان فروش این حدودرابه آنهااعلام می نماید.

× تقویت طراحی محصول درجهت افزایش تنوع تولیدات ازلحاظ طرح بانظرخواهی ازمشتریان نهایی جهت برآرودن سلیقه آنها.

3-      شناخت بازارهای جدید درجهت افزایش فروش.

 ×نهادینه کردن وبهبوداثربخشی سیستم تحقیق بازار وانجام بازاریابی به مفهوم واقعی

× جذب نمایندگیهای جدید ازطریق نمایشگاههای استانی وسمینارهای تخصصی

www.irana-tile.com

 

چهارشنبه یازدهم 5 1391 2:42 بعد از ظهر
X