معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 406397
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

 

آيامي توان بايك حركت انقلابي بافت فرسوده خانه هاي روستاهايمان رانوسازي كرد توليدداخلي راتقويت نمود.
اگردرسطح وسيع به اين مهم  نظاره كنيم روستا هابزرگترين منابع توليد براي شهرنشين هامحسوب مي شوند.
كل محصولات كشاورزي ازجمله ميوه جات، گندم وحبوبات واقلامي ديگرچون شكر،چغندرقندوپنبه وهمچنين دايرنمودن دامداري ، مرغ داري وپرورش ماهي از فعاليت روستائيان است كه به دولت مساعدت مي كنندكه نظايراين اقلام مايحتاج مردم را ازليست واردات خودحذف نمايندبنابراين جا داردكه باتوجه به اينكه كشاورزان ودامداران باتمام همت وتوان خودازهيچ كوششي جهت توليدمايحتاج مردم فروگذارنيستنددولت نيزبه كمك روستانشينان يشتابدوبافت فرسوده بناهاي روستا هاراباتجديدبازسازي بناهاي كاه گلي استوارومستحكم سازد.
دولت بخوبي مي تواندبااختصاص اندكي  بودجه موفق به بازسازي روستاهاگرددوسپس دركنارچندروستامبادرت به تاسيس كارگاه هايي نظيرساخت انواع كمپوت هايي كه محصولات كشاورزي روستانشينان است مبادرت ورزد.
درنتيجه آينده شاهدفروريزي خانه هاي برادران روستايي دراثرزلزله وديگربلاياي طبيعي نخواهيم بودوكوچ روستائيان به شهرنيزكاسته خواهدشداين بلاياي طبيعي زنگ هشداري براي دولتمردان است كه به آينده هم نوعانشان بيانديشندودرصدتلفات تاحدچشمگيري كاهش يابدآیامی توان بایک حرکت انقلابی بافت فرسوده خانه های روستاهایمان رانوسازی کرد تولیدداخلی راتقویت نمود.
اگردرسطح وسیع به این مهم  نظاره کنیم روستا هابزرگترین منابع تولید برای شهرنشین هامحسوب می شوند.
کل محصولات کشاورزی ازجمله میوه جات، گندم وحبوبات واقلامی دیگرچون شکر،چغندرقندوپنبه وهمچنین دایرنمودن دامداری ، مرغ داری وپرورش ماهی از فعالیت روستائیان است که به دولت مساعدت می کنندکه نظایراین اقلام مایحتاج مردم را ازلیست واردات حذف نمایندبنابراین جا داردکه باتوجه به اینکه کشاورزان ودامداران باتمام همت وتوان خودازهیچ کوششی فروگذارنیستنددولت نیزبه کمک روستانشینان یشتابدوبافت فرسوده بناهای روستا هاراباتجدیدبازسازی بناهای کاه گلی استوارومستکم سازد.
دولت بخوبی می تواندبااختصاص اندکی  بودجه موفق به بازسازی روستاهاگرددوسپس درکنارچندروستامبادرت به تاسیس کارگاه هایی نظیرساخت انواع کمپوت هایی که محصولات کشاورزی روستانشینان است مبادرت ورزد.
درنتیجه آینده شاهدفروریزی خانه های برادران روستایی دراثرزلزله ودیگربلایای طبیعی نخواهیم بودوکوچ روستائیان به شهرنیزکاسته خواهدشداین بلایای طبیعی زنگ هشداری برای دولتمردان است که به آینده هم نوعانشان بیاندیشندودرصدتلفات تاحدچشمگیری کاهش یابد

دوشنبه بیست و سوم 5 1391 11:39 بعد از ظهر
X