معرفی وبلاگ
سلام:بازدیدکننده گرامی برای حمایت ازتولیدات داخلی حتی الامکان ازخریداجناس خارجی پرهیزکنیددراین وبلاگ سعی می شودراه کارهای مناسب برای تقویت نیروی تولیدی این مرزوبوم ارائه گرددایده های شماعزیزان راجهت به قدرت رسیدن تولیدات وطن پذیراهستیم دریغ نفرمایید باتشکرمدیروبلاگ
دسته
توليد ايراني-افتخار جهاني
آموزش طراحي قالب براي تبيان
حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي
ديكشنري آنلاين
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
لينگ دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 406497
تعداد نوشته ها : 684
تعداد نظرات : 43
 حمايت از توليد ملي  حمايت از توليد ملي

ما می توانیم


ذائقه ایرانی ، کالای ایرانی


تولید ملی
Rss
طراح قالب
GraphistThem273

حمايت ازتوليدملي شعارسال1391است كه وبلاگ نويسان تبيان درحدتوان خودبه معرفي توليدات پرداختندوازوبلاگ هايي مي توان نام بردكه به حق دراين راه تلاش مستمروپي گيرداشتندواينك هم تاپايان مسابقه به فعاليت خودادامه خواهندداد.
ازجمله اين دوستانوبلاگ حمايت ازاقتصاد،كاروتوليدملي باآدرس اينترنتي
http://iranianweblog.tebyan.net/
است اين وبلاگ علاوه بربرنامه اصلي كه موضوع وبلاگ يادشده مي باشدخوشبختانه باپشتكارعالي به آموزش طراحي وكدنويسي قالب وبلاگ تبيان مبادرت ورزيدوبااين كارتعدادكاربران تبيان راخوشنودنمودوطبق فرمايش بزرگان دين اسلام كه فرموده اندذكات دانش آموختن آن است رااجابت نمودبدين وسيله ازاين وبلاگ نويس عزيزكه دانش برنامه نويسي تحت وب رابراي همنوعانش به اشتراك قرارداده صميمانه تشكرمي كنم.
وآدرس اينترنتي مقالات آموزش طراحي وكدنويسي وبلاگ تبيان راكه نگاشته اين عزيزاست جهت اطلاع دگردوستان اعلام مي كنم
http://iranianweblog.tebyan.net/viewPost.aspx?PostID=280152
واماتعدادزيادي ازوبلاگ نويسان حمايت ازتوليدملي كه شايسته تقديرومعرفي هستندمعرفي مي كنم وبلاگ ذائقه ايراني كالاي ايراني باآدرس اينترنتي


شعارسال1391است که وبلاگ نویسان تبیان درحدتوان خودبه معرفی تولیدات پرداختندوازوبلاگ هایی می توان نام بردکه به حق دراین راه تلاش مستمروپی گیرداشتندواینک هم تاپایان مسابقه به فعالیت خودادامه خواهندداد.
ازجمله این دوستانوبلاگ حمایت ازاقتصاد،کاروتولیدملی باآدرس اینترنتی
http://iranianweblog.tebyan.net/
است این وبلاگ علاوه بربرنامه اصلی که موضوع وبلاگ یادشده می باشدخوشبختانه باپشتکارعالی به آموزش طراحی وکدنویسی قالب وبلاگ تبیان مبادرت ورزیدوبااین کارتعدادکاربران تبیان راخوشنودنمودوطبق فرمایش بزرگان دین اسلام که فرموده اندذکات دانش آموختن آن است رااجابت نمودبدین وسیله ازاین وبلاگ نویس عزیزکه دانش برنامه نویسی تحت وب رابرای همنوعانش به اشتراک قرارداده صمیمانه تشکرمی کنم.
وآدرس اینترنتی مقالات آموزش طراحی وکدنویسی وبلاگ تبیان راکه نگاشته این عزیزاست جهت اطلاع دگردوستان اعلام می کنم
http://iranianweblog.tebyan.net/viewPost.aspx?PostID=280152
واماتعدادزیادی ازوبلاگ نویسان حمایت ازتولیدملی که شایسته تقدیرومعرفی هستندمعرفی می کنم وبلاگ ذائقه ایرانی کالای ایرانی باآدرس اینترنتی

http://made_in_iran.tebyan.net/default.aspx
وبلاگ مامی توانیم بآآدرس اینترنتی
http://mamitavanim.tebyan.net/
وبلاگ تولیدملی سرمایه ایرانی باآدرس اینترنتی
http://iraniabad.tebyan.net/
وده هاتعدادعزیزان دیگری که همه درخورتقدیرهستندلذاضمن تبریک روزجهانی وبلاگ نویسی به همگی وبلاگ نویسان تبیان ودیگرعزیزان وبلاگ نویس کشورموفقیت هرچه بیشتراین عزیزان راازدرگاه احدیت آرزو می کنم موفق وپیروزباشید.
مدیروبلاگ

دوشنبه بیست و هفتم 6 1391 6:45 بعد از ظهر
X